توافق هسته‌ای چه تاثیری بر روی قیمت خودرو می‌گذارد؟

به گزارش  نیلی خودرو، به نقل از خبرآنلاین، کارشناس بازار خودرو در گفت و گویی در خصوص تاثیر انتشار اخبار مبنی بر پیش روی بودن توافق هسته ای بین ایران و آمریکا بر روی بازار خودرو گفت: به واسطه این موضوع که در نتیجه انتشار اخبار مبنی بر پیش روی قرار داشتن توافق هسته ای بین ایران و آمریکا خوش بینی در بازار ایجاد می شود بازارخودرو کاهش قیمت ها و تعادل را برای کوتاه مدت تجربه خواهد کرد و همچنین تغییر حجم عرضه در این بازار باعث می شود که قیمت ها شیب نزولی پیدا کند و اما اثربلند مدت این اتفاق متاثراز سیاست های پولی و اتفاقاتی است که دربانک مرکزی و وزارت اقتصاد خواهد افتاد واگر اصلاحات پولی درکشور صورت نگیرد این خوشبینی خیلی زود از میان خواهد رفت و قیمت ها به سطح تورمی باز خواهد گشت.

این کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: در این مدت اگر فقط قیمت یک کالا افزایش پیدا می کرد آن را می توانست متاثر از این موضوع دانست که تیراژ تولید آن کالا تحت تاثیر مشکلات بین المللی تغییر کرده است؛ ولی افزایش سطح عمومی قیمت همه کالا ها نشان دهنده این موضوع است که اشکال کار بحث عرضه در آن بازار نیست بلکه بحث سیاست های پولی است. در این میان اما بازگشت بایدن به برجام می تواند این امید را ایجاد کند که حداقل از سیاست های غلط پولی برای حل بودجه جاری دولتی عبور کنیم و دولت دیگر به خلق پول یا چاپ اسکانس برای اداره کشور رو نیاورد و حداقل حسن این اتفاق این است که تورم کمتر شود.

وی در ادامه افزود: با این وجود خیلی نمی شود در خصوص کاهش سطح عمومی قیمت ها در کوتاه مدت امیدوار بود و به هرشکل این فضای متورم وجود دارد.

زاوه درادامه در خصوص تاثیر کاهش نرخ ارز در نتیجه توافق هسته ای بر روند بازار خودرو افزود: تغییرات نرخ ارز نیز مانند تغییرات قیمت خودرو است و کاهش نرخ ارز متاثر از این موضوع است که سیاست های کلان پولی چه خواهد بود. کاهش نرخ ارز در کوتاه مدت تحت تاثیر بازگشت آمریکا به برجام بدیهی است اما آنچه حائز اهمیت است پایین ماندن نرخ ارز است و این نوسانات نرخ ارز بیشتر به این موضوع باز می گردد که سیاست های کلان چه باشد و خیلی ربطی به تحریم ها ندارد.

وی در ادامه افزود: قیمت کالا ها متاثر از ارز نیست و قیمت ارز نیز مانند سایر کالاها متاثر از سیاست پولی بالا و پایین می رود و در این بین اما بالا و پایین رفتن نرخ ارز سریع تر از بقیه کالا صورت میگیرد چراکه سیالیت آن بیشتر است و در نتیجه نوسانات آن نیز بیشتر است و این تصور که ارز به قیمت ۱۰ یا ۱۲ هزار تومان برسد اشتباه است چراکه کاهش نرخ ارز تحت تاثیر سیاست های پولی است. این کارشناس بازار خودرو درخصوص آینده قیمت ها در بازار خودرو طی سال جاری افزود: کل بازار ها در سال ۱۴۰۰ ترکیبی از رکود و تورم را تجربه می کنند چراکه در سال های گذشته هیچگونه اصلاحاتی در هیچ حوزه اقتصادی صورت نگرفته است؛ خصوصا صنعت خودروسازی که تولید خودرو در آن با زیان همراه خواهد بود و هر دولتی اصلاح صنایع را به گردن دولت بعدی انداخته است. از طرف دیگر مردم نیز قدرت خرید ندارند و در سال ۱۴۰۰ ما ترکیب دوگانه رکود و تورم خوهیم داشت و همچنین انتشار اخباری مبنی بر بازگشت آمریکا به برجام نیز به وقوع این رکود سرعت می بخشد.با این وجود درکوتاه مدت اما قطعا شاهد کاهش قیمت ها در بازار خودرو خواهیم بود اما برای پایین ماندن قیمت ها سیاست های پولی تعیین کننده است. زاوه در ادامه در خصوص دلیل افزایش قیمت ها در بازار خودرو در ایام نوروز افزود: قیمتی که در ایام عید اعلام می شده است مبنا قرار نمی گیرد چرا که این قیمت ها بیشتر به دلیل فضاسازی بازار اعلام شده و کمتر کسی در این ایام معامله ای انجام داده است و در نتیجه نمی توانیم بگوییم سطح عمومی قیمت ها بالا رفته است و از طرف دیگر تا قبل از عید برداشت بر این بود که به دلیل کرونا سفر ممنوع است اما این اتفاق نیفتاد و در نتیجه فروشندگان با حس نیاز خریداران به خرید خودرو قیمت ها را بالاتر از سطح بازار اعلام کردند؛ به طور کلی اما معامله ای صورت نگرفته است که بتوان گفت بازار متورم بوده است.