شرایط ویژه فروش اقساطی خودروهای برلیانس H330 اتوماتیک و H330 دنده ای وH320 اتوماتیک وH320 دنده ای و H220وH230 معمولی وH220 AMT وH230 AMT تحویل 45 روزه ویژه نیروهای مسلح درسرزمین خودرونیلی آغازشد.

9