• سایپا 36286000-031| پارس خودرو 36251360-031| مدیران خودرو 36242424-031

Footer taxi

Footer taxi

Footer taxi 150 150 nilicars
Explorer Website
[vc_wp_custommenu nav_menu=”171″]
Call us 24/7 for Support
(321) 456 9870
[vc_single_image image=”17869″ img_size=”full” alignment=”center”]

Copyrights 2019 AutoZONE CitiTaxi Service

Address Info
15 Hamston Street, West Coast
Newyork, USA
taxi@autozone.com

شماره های تماس :

مدیران خودرو

031-36242424

سایپا

031-36286000

پارس خودرو

031-36251360

آدرس :

فروش مدیران خودرو شعبه 1 , سایپا , پارس خودرو :
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی حدفاصل پل فلزی و چهارراه حکیم نظامی

فروش مدیران خودرو شعبه 2 :
ابتدای جاده شیراز، مقابل اداره شماره گذاری،خیابان شهید مدنی

خدمات پس از فروش سایپا , پارس خودرو :
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی حدفاصل پل فلزی و چهارراه حکیم نظامی

خدمات پس از فروش مدیران خودرو :
اصفهان، ابتدای جاده شیراز، مقابل اداره شماره گذاری،خیابان شهید مدنی