• سایپا 36286000-031| پارس خودرو 36251360-031| مدیران خودرو 36242424-031

آقای پورعلی

آقای پورعلی

آقای پورعلی 150 150 nilicars

نمایندگی نیلی یعنی اعتماد ، اطمینان، تعهد و تخصص در یک محل و به جرأت می توان گفت بهترین و با اخلاق ترین پرسنل را دارند

شماره های تماس :

مدیران خودرو

031-36242424

سایپا

031-36286000

پارس خودرو

031-36251360

آدرس :

فروش مدیران خودرو شعبه 1 , سایپا , پارس خودرو :
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی حدفاصل پل فلزی و چهارراه حکیم نظامی

فروش مدیران خودرو شعبه 2 :
ابتدای جاده شیراز، مقابل اداره شماره گذاری،خیابان شهید مدنی

خدمات پس از فروش سایپا , پارس خودرو :
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی حدفاصل پل فلزی و چهارراه حکیم نظامی

خدمات پس از فروش مدیران خودرو :
اصفهان، ابتدای جاده شیراز، مقابل اداره شماره گذاری،خیابان شهید مدنی