• سایپا 36286000-031| پارس خودرو 36251360-031| مدیران خودرو 36242424-031

خانم ذکائی

خانم ذکائی

خانم ذکائی 150 150 nilicars

نمايندگى نيلى باعث آسودگى و اطمينان خاطر است. با داشتن كاركنان مودب و كار بلد با افتخار و آرامش و خرسند به آنجا كه مامن خاطر است باز هم رجوع ميكنم.

شماره های تماس :

مدیران خودرو

031-36242424

سایپا

031-36286000

پارس خودرو

031-36251360

آدرس :

فروش مدیران خودرو شعبه 1 , سایپا , پارس خودرو :
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی حدفاصل پل فلزی و چهارراه حکیم نظامی

فروش مدیران خودرو شعبه 2 :
ابتدای جاده شیراز، مقابل اداره شماره گذاری،خیابان شهید مدنی

خدمات پس از فروش سایپا , پارس خودرو :
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی حدفاصل پل فلزی و چهارراه حکیم نظامی

خدمات پس از فروش مدیران خودرو :
اصفهان، ابتدای جاده شیراز، مقابل اداره شماره گذاری،خیابان شهید مدنی